ლუდის კასრის შემავსებელი და სარეცხი მანქანა

 • ლუდის კასრის შემავსებელი და სარეცხი მანქანა

  ლუდის კასრის შემავსებელი და სარეცხი მანქანა

  კასრის ლუდის მუშაობის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ სხვადასხვა ტიპის ლუდის კასრის შემავსებელი და სარეცხი მანქანა:

  ავტომატური ერთთავიანი და ორთავიანი კასრის შემავსებელი მანქანა;

  ავტომატური ერთთავიანი და ორთავიანი კასრის სარეცხი მანქანა;

  ავტომატური ერთთავიანი კასრის სარეცხი და შემავსებელი ყველა ერთში მანქანა;

  მექანიკური ერთთავიანი და ორთავიანი კასრის სარეცხი მანქანა;